Inovativní EFE – vždy o krok napřed

Vývojem nového chladícího systému si fy EFE výrazně upevnila svou pozici na trhu s výkonovou elektronikou. Toho bylo dosaženo především novými technologiemi chlazení a zdokonalením odlévací technologie, při které se značně zlepšuje výsledek termického výkonu a chladícího efektu, odpadá nežádoucí přenos tepla a při procesu chlazení je možné opětovně využít sekundárního chlazení prostřednictvím speciálních vzduchových kanálů v cirkulaci, která je šetrná pro životní prostředí.

Tyto produkty jsou proto velmi zajímavé jak pro výrobce obráběcích strojů, rozvaděčů, kolejových vozidel a jiných prostředků na elektrický pohon, tak i pro letecký průmysl a zařízení pracující na bázi obnovitelných zdrojů energie.

Fa EFE vybavuje svoje chladící tělesa mimo jiné přídavným systémem ochlazování skříně rozvaděče. Proto je součástí chladící desky EFE výměník na bázi vzduchu pro sekundární chlazení za účelem odvést tepelné ztráty z ostatních modulů jako tlumivek, stykačů a elektrokomponentů. To zaručuje, že bude teplo odvedeno nejen z měniče, ale skutečně i z celého rozvaděče. Pro tento účel jsou chladící tělesa EFE opatřena přídavným konvekčním žebrovím.