Nové produkty EFE–přínos pro každého uživatele

Díky jejímu novému zvětšení na 700mm je možné ji umístit v rozvaděči 800mm a jejím prostřednictvím odvádět teplo z daleko většího počtu k chlazení určených výkonových modulů, které jsou namontovány na přední stranu desky. Poté je teplo odváděno do chladicí kapaliny.

Chladící deska EFE se skládá z hliníku se zatavenou trubkou z nerezové oceli v části vedoucí vodu, čímž je dosaženo vyššího chladícího efektu a jistějšího technického řešení na rozdíl od lisovaných nebo vrtaných chladících těles jiných prodejců.

Díky dokonalejší odlévací technologii mohou být na chladící desku odlita i jemně členitá konvekční žebroví pro sekundární chlazení tak, že se chladící povrch zvětší.

Aby nedošlo k orosení, využívá se termostatické ovládání – v případě při použití vody prostřednictvím termostatického ventilu, či při použití chladícího prostředku prostřednictvím vstřikovacího ventilu.
Při instalaci chladící desky od fy EFE je zde možnost přímého napojení na chladící oběh – aniž by muselo býti použito vody jako spojovacího média.

Přínosem je ukončení nežádoucího přenosu tepla, výrazné zvýšení efektu chlazení, podstatné zlepšení termického výkonu, opětovné využití sekundárního chlazení prostřednictvím speciálních vzduchových kanálů při procesu chlazení a vysoká odolnost vůči korozi.