Univerzální využití chladících těles EFE

U chladících těles, která jsou vyráběna pro výkon pohonu čítajícího několik stovek kW, se chladící deska („ coldplate“), která je montážním základem pro moduly produkující teplo v rozvaděči, na rozdíl od konkurence skládá z hliníkového základního tělesa se zatavenou trubkou z nerezové oceli, čímž je dosaženo výborných termických vlastností při současně vysoké vodní a chemické odolnosti a jednotkové ztrátě výkonu do 15kW.

EFE navíc umožňuje spojení chlazení a krytí nábojových a kompaktních motorů. Teplo vzniklé při provozu motoru je odváděno chladícím výkonem 3kW prostřednictvím chladící kapaliny.
Při instalaci chladících těles nabízí fa EFE nejen cirkulaci chladící kapaliny s nastavenou teplotou, ale i přímé bezkapalné napojení do aktivního chladícího oběhu prostřednictvím kompresoru.

Z tohoto důvodu lze použit chladicí tělesa EFE i pro stroje, u kterých není k dispozici chladící kapalina. Chladící agregát může být znovu rozšířen o druhý nebo třetí chladící oběh pro další procesy chlazení např. u vodících vřeten, lineárních elektromotorů, hydrauliky nebo u použití procesní kapaliny. Zadržené teplo může být využito pro ohřev na principu tepelného čerpadla.