EFE nabízí kompletní vybavení rozvaděčů

Stavební sestavy jsou v našem výrobním závodě předmontovány a mohou být zákazníkem zkompletovány jako hotové systémové celky a následně uvedeny do provozu. Komplexní montážní práce nejsou při vestavbě nutné.

Za naše zákazníky převezmeme kompletní instalatérsko-technické práce u jakéhokoli rozvaděče. Zákazník dodá prázdný rozvaděč do sídla naší firmy, který je podle dodaných podkladů kompletně smontován naším zkušeným pracovníkem. Po montáži jsou rozvaděče podrobeny tlakové zkoušce těsnosti. Veškeré systémy jsou 100% přezkoušeny a testy jsou protokolovány.